Wynajem koparek

minikoparka

 

Koparko-ładowarka CATERPILLAR 432 F PREMIER 2013 rok

 

Minikoparka Takeuchi TB225
2,5 tony

 

Dodatki:

 1. Łyżka „skarpówka”
 2. Łyżka o wymiarach: 60cm ,50cm , 30cm
 3. Młot do kucia
 4. Mieszalnik samo załadowczy
 5. Zamiatarka
 6. Pług do odśnieżania 
 

Dodatki:

 1. Łyżka 30cm
 2. Łyżka 50cm
 3. Łyżka 100cm
 4. Wiertnica gruntowa
 5. Młot wyburzeniowy
 6. Betoniarka 180l
 

Przykładowe zadania:

 1. Kopanie pod fundamenty, rurociągi, kable, itp.
 2. Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe młotem
 3. Niwelacja terenu i plantowanie terenu
 4. Załadunek ziemi, piasku, gruzu, itp.
 5. Przewóz palet
 6. Głębokie wykopy
 7. Mieszanie cementu
 8. Zamiatanie placów/dróg
 9. Odśnieżanie
 

Przykładowe zadania:

 1. Kopanie pod fundamenty, rurociągi, kable, itp.
 2. Niwelacja terenu i plantowanie terenu
 3. Załadunek ziemi, piasku, gruzu, itp.
 4. Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe młotem
 5. Mieszanie betonu
 6. Wiercenie w gruncie pod słupki ogrodzeniowe, słupy oświetleniowe, pale, znaki, itp.