Wykrywanie ulatniającego się gazu palnego

Detektor gazu BG30

Szybkie i łatwe wykrywanie ulatniającego się gazu. Wszędzie tam, gdzie używa się gazu palnego, bądź też się go przechowuje, a zatem w domu, na kempingach czy łodziach, detektor gazu powinien być jednym z elementów wyposażenia.

Wszędzie tam, gdzie używa się gazu palnego, bądź też się go przechowuje, a zatem w domu, na kempingach czy łodziach, detektor gazu powinien być jednym z elementów wyposażenia. Zawsze pamiętaj o tym, aby sprawdzać wszelkie urządzenia gazowe pod kątem ich szczelności.

BG30 jest wszechstronnym urządzeniem do wykrywania wszelkich wycieków gazu w rurociągach czy urządzeniach gazowych.

Alarm akustyczny sygnalizuje wzrastające stężenie gazu, a jego głośność informuje o intensywności i pochodzeniu wycieku gazu. W celu uniknięcia hałasu w otoczeniu, istnieje możliwości podłączenia do urządzenia słuchawek.

Urządzenie BG30 wykrywa już stężenie o wartości 10 procent UEG (LEL), co oznacza, że jest ono bardziej czułe niż wymagają tego normy i przepisy. UEG to dolna granica wybuchowości i określa minimalne stężenie gazu, przy którym może dojść do wybuchu.

Praktyczne zalety

  • Miernik i detektor gazu w jednym urządzeniu
  • Alarm optyczny i akustyczny Częstotliwośd alarmu i głośności zależna od stężenia gazu
  • Indywidualna kalibracja czułości urządzenia
  • Łatwa obsługa jedną ręką
  • Optymalny stosunek ceny urządzenia do wydajnośc
  • 40-sto centymetrowy, elastyczny wysięgnik pomiarowy, do wykonywania pomiarów w trudno dostępnych miejscach

Urządzenie BG30 jest niezawodne w wykrywaniu gazu, metanu, etanu, propanu, butanu, acetonu, alkoholu, amoniaku, benzyny, gazu LPG, paliwa do silników odrzutowych, siarkowodoru, przemysłowych rozpuszczalników, rozcieoczalników do farb i innych gazów palnych.