Prace sezonowe

Prace sezonowe

 • odśnieżanie dachów, chodników i ulic
  - koparko-ładowarka z pługiem śnieżnym
  - ciągnik rolniczy JCB z pługiem i posypywarką samozaładowczą,
  - quad z pługiem i posypywarką stożkową
  - prace ręczne
 • usuwanie sopli i nawisów śnieżnych
 • rozmrażanie instalacji
 • koszenie trawy
 • wycinanie drzew i krzewów
 • usługi rębakiem spalinowym i hydraulicznym na ciągniku rolniczym
 • oczyszczanie rowów melioracyjnych
 • sprzątanie