Sprawdzanie szczelności instalacji

Czujnik gazu wskaźnikowego H2 TS 800 SDI

Ten czujnik z serii MultiMeasure Professional umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnej detekcji i lokalizacji największej koncentracji wodoru w całym badanym obszarze. Wartości wyświetlane są numerycznie i akustycznie sygnalizowane.

Umożliwia nieinwazyjną lokalizację miejsca największej koncentracji wodoru w całym badanym obszarze, na przykład podczas detekcji rys oraz miejsc wycieków na zbiornikach ciśnieniowych, rurach, bakach etc.

Wielkość obiektu pomiaru nie odgrywa przy tym żadnej roli, gdyż czujnik cechuje się bardzo wysoką dokładnością oraz zakresem pomiaru od 0 do 1.000 ppm H2, dzięki czemu rejestruje nawet najmniejsze źródło koncentracji wodoru – już od 1 ppm H2.

Akustyczny i numeryczny wskaźnik wartości:**

Wzrastająca i obniżająca się wartość koncentracji wodoru sygnalizowana jest podczas pomiaru poprzez umieszczony w rękojeści czujnika akustyczny wskaźnik, a numeryczna wartość pomiaru wyświetlana na ekranie miernika T2000.