Roboty ziemne Szczecin

Roboty ziemne w Szczecinie

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce czy też nadawaniu mu kształtu. Mają one co najmniej kilka celów. Jednym z nich jest przygotowanie podłoża do budowli podziemnych, np. zbiorników, tunelów. Wykonuje się je także przygotowując grunt do instalacji podziemnych, np. rurociągów, kabli, uszykowania gruntu pod fundamenty budowli naziemnych, czy też podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, placów, linii kolejowych. Roboty ziemne realizuje się także w celu ukształtowania terenu, np. tworzenia sztucznych wzniesień, usypywania wałów, wyrównania terenu wokół domu, itp.

Zatrudnij specjalistów od robót ziemnych!

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie. Zwykle ma to miejsce, w przypadku gruntów mało spoistych i rozluźnionych oraz gdy jest mały obmiar robót. Częściej wykonuje się je za pomocą sprzętu mechanicznego. Nasza firma z siedzibą w Szczecinie dysponuje nowoczesnym sprzętym, dzięki czemu roboty ziemne są wykonywane sprawnie i precyzyjnie. Posiadamy wywrotki o ładowności do 25 t, koparko-ładowarki oraz automatyczne zamiatarki. Ponadto dysponujemy m.in. niwelatorem laserowym, piłami spalinowymi do cięcia nawierzchni i kostki, czy młotami drogowymi.

Operatorzy z doświadczeniem

Nasi operatorzy posiadają doświadczenie oraz uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych i prowadzenia robót ziemnych. To wraz z posiadaniem profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu sprawia, że bez trudu zapewniamy sprawny przebieg wszelkich robót. Profesjonalnie przygotowujemy grunt pod różne prace budowlane. Zlecenia zawsze realizujemy rzetelnie, terminowo i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

roboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecinroboty ziemne Szczecin