Przyłącza wod-kan, deszczowe, gazowe, c.o. Szczecin

Co to jest przyłącze?

Zgodnie z ogólną definicją przyłącze jest elementem sieci uzbrojenia terenu lub jej częścią, która służy do łączenia. Połączenie jest między urządzeniem, instalacją lub siecią należącą do podmiotu przyłączanego, czyli odbiorcy z pozostałą częścią sieci zwaną magistralną albo rozdzielczą.

Jaki jest podział przyłączy?

Przyłącza można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Ze względu na umiejscowienie względem ziemi wyróżnia się:

 • przyłącze podziemne,
 • przyłącze naziemne,
 • przyłącze nadziemne (napowietrzne).

Ze względu na rodzaj sieci uzbrojenia można wyszczególnić:

 • przyłącze ciepłownicze,
 • przyłącze elektroenergetyczne,
 • przyłącze gazowe,
 • przyłącze wodno – kanalizacyjne,
 • przyłącze telekomunikacyjne,
 • przyłącze telewizyjne.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Przyłącza wodno-kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i najbardziej istotnych przyłączy do budynku. Trudno wyobrazić sobie życie bez bieżącej wody. Nasza firma zajmuje się zarówno przyłączami w nowych budynkach, jak i w już istniejących.
Przyłącze kanalizacyjne, to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w sytuacji, gdy jej nie ma, to do granicy nieruchomości gruntowej. Odległość przyłącza kanalizacji sanitarnej od obiektów budowlanych i zieleni powinna wynosić minimum 1,5 m.


Wśród przyłączy wod-kan można wyróżnić przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne oraz deszczowe. Podstawową funkcją pierwszych z nich jest zapewnienie stałego dostępu do wody z budynku. Kanalizacyjne i sanitarne odpowiadają przede wszystkim za odprowadzenie ścieków powstających w wyniku użytkowania wody. Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzanie wody opadowej i roztopowej.

Procedura wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Zwykle lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są własnością gmin i zarządzają nimi miejscowe zakłady komunalne. W celu podłączenia się do nich należy spełnić określone wymogi formalne. Ponadto często również pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza. Cała procedura może nieco różnić się między poszczególnymi miastami czy gminami, ale podstawowe punkty zawsze przebiegają tak samo:

 • zgłoszenie się do lokalnych wodociągów i złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej,
 • uzyskanie mapy geodezyjnej swojej nieruchomości wraz z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującego się pod powierzchnią
 • uzyskanie projektu przyłącza (niezbędne jest do tego posiadanie warunków technicznych oraz mapy geodezyjnej. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-B-10729:1999,
 • projekt należy złożyć do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej działający przy urzędzie miasta/gminy. Zwykle procedura trwa około 2 tygodni,
 • dostarczenie dokumentów do lokalnej firmy wodociągowej,
 • znalezienie profesjonalnego wykonawcy, który wybuduje przyłączone zgodnie z otrzymaną dokumentacją,
 • przed zasypaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek do lokalnego przedsiębiorstwa wod-kan o dokonanie odbioru. W wyniku tych prac spisywany jest protokół odbioru technicznego,
 • zakończenie prac należy zgłosić do lokalnych wodociągów. Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przyłącz,
 • po odbiorze technicznych następuje zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym na odprowadzanie ścieków.

Przyłącze gazowe

Korzystanie z gazu jest wygodnym i nadal opłacalnym rozwiązaniem. W związku z tym wiele osób rozważa przyłączenie gazu do swojej nieruchomości. W celu bezpiecznego użytkowania gazu niezbędne jest wykonanie prawidłowego projektu oraz budowy przyłącza gazowego, a także instalacji wewnętrznej w budynku. Najlepiej w tym celu zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów. Zanim rozpocznie się budowa należy dopełnić kilku formalności. Są to: złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i ich spełnienie, uzyskanie projektu budowy przyłącza i otrzymanie pozwolenia na budowę, podpisanie umowy o przyłączenie sieci gazowej.

Przyłącze ciepłownicze

Przyłącze ciepłownicze jest to odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo też odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach. Przy jego realizacji niezwykle ważne jest zadbanie o ograniczenie strat ciepła, bowiem ma to wpływ na późniejsze koszty użytkowania.


Jeśli szukają Państwo firmy, która wykona przyłącza wod-kan w mieście Szczecin, to zapraszamy do nas! Gwarantujemy, że wszelkie prace będą wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy doskonale znają się na swojej pracy. Wybierając nas, mogą Państwo zapomnieć o usterkach czy nieprzyjemnych zapachach wydobywających się z kanalizacji. Praca wykonana przez nas jest zawsze rzetelna i na najwyższym poziomie. Zapraszamy!