Pomiary wilgotności budynków

Walizka do pomiaru wilgotności budynków Professional

Do profesjonalnego pomiaru takich parametrów jak:

  • wilgotności budynku (również metodą nieinwazyjną i wraz z pomiarem głębokości wilgotności!),
  • wilgotności drewna (wraz z kompensacją temperatury => większa dokładności pomiaru!),
  • wzgl. wilgotności powietrza,
  • temperatura punktu rosy,
  • temperatura powietrza i powierzchni (również pomiar wysokich temperatur). Zestaw umożliwia również zapis długookresowych danych klimatycznych.

Urządzenia do badań wilgotności:

1. Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe T2000 S

T2000 S to precyzyjny, cyfrowy miernik wielofunkcyjny do pomiaru wilgotności, temperatury oraz przepływu powietrza. Posiada możliwości podłączenia czujników SDI firmy Trotec, czujników PT100, jak i również okrągłych, płaskich i szczotkowych elektrod służących do pomiaru wilgotności materiałowej, drewna i budynku.

2. Czujnik klimatyczny TS 200 SDI

Służący do pomiaru temperatury powietrza i punktu rosy oraz względnej tudzież absolutnej wilgotności powietrza (czujnik można podłączyć do T2000S).

Czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Rejestruje względną (RH) i absolutną wilgotnośd (g/mł), a także temperaturę powietrza (°C, °F) oraz punktu rosy (dp °C, dp °F).

3. Czujnik wilgotności materiałów TS 300 SDI

Czujnik z funkcją alarmu, służący do nieinwazyjnego pomiaru rozkładu wilgotności w warstwach powierzchniowych do 4 cm (czujnik można podłączyć do T2000S).

Czujnik TS 300 SDI (dielektryczny) służy do nieinwazyjnego pomiaru rozkładu wilgotności w warstwach przy powierzchni. Zakres pomiaru: od 0 do 200 digit; rozdzielczości: 0,1 digit; maks. głębokość penetracji: 40 mm.

Oprócz wyświetlania wartości minimalnych, maksymalnych, uśrednionych i zatrzymanych „hold”, które mogą byd wyświetlane przez wszystkie czujniki SDI. Przy zastosowaniu TS 300 SDI istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnej wartości granicznej.

Oprócz wyświetlania wartości minimalnych, maksymalnych, uśrednionych i zatrzymanych „hold”, które mogą byd wyświetlane przez wszystkie czujniki SDI, przy zastosowaniu TS 300 SDI istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnej wartości granicznej z funkcją alarmu.

  • Zaleta funkcji alarmu.

Dzięki funkcji alarmu możliwy jest szybki i skuteczny pomiar dużych powierzchni. Użytkownik może się w ten sposób skoncentrować całkowicie na obiekcie pomiaru, bez konieczności ciągłego śledzenia wyników pomiaru na wyświetlaczu: gdy zdefiniowana wcześniej wartość graniczna zostanie przekroczona, to czujnik SDI zaalarmuje użytkownika o tym fakcie poprzez sygnał akustyczny!

4. Czujnik pomiaru wilgotności budynku TS 350 SDI

Dzięki zastosowaniu technologii mikrofalowej czujnik TS 350 SDI umożliwia nieinwazyjny pomiar wilgotności materiału do głębokości 300 mm (niezależnie od stopnia zasolenia)

W mikrofalowej metodzie pomiaru wilgotności nie ma różnicy, czy należy dokonad pomiaru starego czy też nowego budynku (wilgotnośd higroskopijna). Podobnie jak w przypadku czujnika TS 300 SDI, tak i odnośnie TS 350 SDI istnieje możliwośd indywidualnego zdefiniowania alarmowej wartości granicznej

Dzięki funkcji alarmu możliwy jest szybki i skuteczny pomiar dużych powierzchni. Użytkownik może się w ten sposób skoncentrowad całkowicie na obiekcie pomiaru, bez konieczności ciągłego śledzenia wyników pomiaru na wyświetlaczu: gdy zdefiniowana wcześniej wartośd graniczna zostanie przekroczona, to czujnik SDI zaalarmuje użytkownika o tym fakcie poprzez sygnał akustyczny!

5. Ręczna elektroda TS 60

Stosowana do pomiaru wilgotności drewna oraz budynku metodą oporową (elektrodę można podłączyć do T500, T2000S, a także do DL 100 F oraz P).

6. Para okrągłych, izolowanych elektrod 4 mm TS 012/200

Izolowane elektrody (długość 200 mm, średnica 4 mm) służą do precyzyjnego pomiaru wilgotności w schowanych miejscach budynku, gdzie istnieje konieczność zastosowania elektrod z izolowanym trzonkiem. Brak izolacji w takim wypadku mógłby wypaczyć wyniki pomiaru. Praktyka wskazuje, że elektrody te najczęściej stosowane są do określenia rozkładu wilgotności w wielowarstwowych ścianach, konstrukcjach stropowych, pływających jastrychach, wielowarstwowych murach, drewnianych stropach belkowych, stropodachach itp.

7. Para płaskich elektrod TS 16/200

Izolowane elektrody do pomiaru wilgotności materiałów metodą oporową (podłączane do T2000 S oraz DL 100 F).

8. Pirometr laserowy TP6

Pirometr laserowy TP 6 posiada bardzo szerokie możliwości zastosowano. To urządzenie używane jest zarówno w diagnostyce budowlanej, w przemyśle, rzemiośle jak i w zastosowaniach domowych. Termometry na podczerwień umożliwiają bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni, co czyni je idealnymi urządzeniami do pomiaru punktu rosy oraz badania utraty ciepła np. na powierzchni ścian. Są poza tym przydatne do lokalizacji instalacji w podłodze instalacji grzewczej, inspekcji szaf sterowniczych czy też kontroli temperatury silników, turbin, łożysk itp. Rozdzielczość optyczna TP6 wynosi 30:1

9. Rejestrator danych Profi DL 200 P

DL 200 P to profesjonalny rejestrator danych do wewnętrznego monitoringu klimatu w budynkach, szafach klimatycznych etc. Rejestruje do 3.200.000 wartości pomiarowych i posiada przyłącza do zewnętrznych elektrod bądź czujników po dwa na każde.

10. TS 910 do DL 200 P – czujnik temperatury powierzchniowej

Zewnętrzny czujnik do pomiaru temperatury powierzchni TS910, gniazdko 3,5 mm, długość kabla 6m, stopień ochrony IP 65, metoda pomiarowa: NTC – oporowa, zakres pomiaru temperatury od -20°C do +80°C.