Pomiary stężenia tlenku węgla

Miernik tlenku węgla BG20

Ręczne urządzenie, które już po dwóch sekundach od włączenia szybko i niezawodnie rejestruje stężenie tlenku węgla w zakresie od 0 – 1.000 ppm.

Wartośd stężenia mierzona jest z dokładnością do ok. 10 ppm i jest czytelnie wyświetlana na dużym, podświetlanym wyświetlaczu. W razie potrzeby, urządzenie BG20 może bezpośrednio zapamiętad do 10 wartości pomiarowych.

Szybkie sprawdzanie krytycznych wartości staje się dziecinnie proste dzięki wbudowanej funkcji alarmu: jeśli wartośd przekroczy 35 ppm urządzenie automatycznie powiadomi o tym poprzez zastosowanie sygnału dźwiękowego, którego interwał zmienia się w zależności od stężenia i który działa jako ciągły sygnał ostrzegawczy, gdy wartośd przekroczy 200 ppm.

Dzięki automatycznemu wyłączeniu się urządzenia po 15 minutach bezczynności, zyskujemy na oszczędności baterii.

Praktyczne klawisze funkcyjne pozwalają na wygodne obsługiwanie urządzenia za pomocą jednej ręki.