Pomiary prędkości wiatru

Czujnik anemometryczny TS 400 SDI

Za pomocą tego czujnika można zmierzyć prędkości przepływu oraz temperaturę powietrza. Zakres pomiaru prędkości przepływu: od 0 do 2 m/s; zakres pomiaru temperatury: od 0 do +50 °C. Długość czujnika: 210 mm, średnica: 6 mm, stal nierdzewna.

Dodatkowo istnieje możliwość opcjonalnego wyświetlenia wartości maksymalnej, minimalnej, uśrednionej oraz zatrzymanej „hold” tych parametrów.

Specyfikacja techniczna czujnika TS 400 SDI:

Czujnik TS 400 SDI stosowany jest wtedy, gdy konieczny jest szczególnie precyzyjny pomiar, na przykład przy niewielkiej, wynoszącej do 2 m/s, prędkości przepływu powietrza – gdy pomiar musi byd przeprowadzony z dokładnością do 0,04 m/s.

Czujnik anemometryczny TS 460 SDI

Za pomocą tego czujnika można zmierzyć jednocześnie prędkość przepływu oraz temperaturę powietrza. Zakres pomiaru prędkości przepływu: od 0 do 20 m/s; zakres pomiaru temperatury: od 0 do +50 °C. Długość czujnika: 200 mm, średnica: 12 mm.

Dodatkowo istnieje możliwość opcjonalnego wyświetlenia wartości maksymalnej, minimalnej, średniej oraz zatrzymanej „hold” tych parametrów.

Wskaźnik czujnik 1: (prędkość przepływu powietrza)

  • Zakres pomiaru – przepływ powietrza: od 0,00 do 20,00 m/s
  • Rozdzielczość – przepływ powietrza: 0,01 m/s

Wskaźnik czujnik 2: (temperatura)

  • Zakres pomiaru – temperatura: od 0 °C do +50 °C
  • Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Anemometr elastyczny BA15

Dzięki anemometrowi skrzydełkowemu z serii MultiMeasure Basic pomiary prędkości wiatru i temperatury powietrza.

Dzięki anemometrowi skrzydełkowemu z serii MultiMeasure Basic pomiary prędkości wiatru, temperatury powietrza, jak i natężenia przepływu powietrza nie stanowią teraz żadnego problemu.

To przenośne urządzenie jest gotowe do użycia w każdym momencie, a wyniki pomiarów są wyświetlane na dużym podświetlanym wyświetlaczu. Wyświetlane mogą być także maksymalne i minimalne zapamiętane wartości pomiarów.

Regulowany elastyczny wysięgnik urządzenia BA15 umożliwia pomiary w trudno dostępnych miejscach oraz w miejscach wlotu i wylotu powietrza. Urządzenie jest idealne do pomiarów przy kratkach wentylacyjnych, kanałach oraz nawiewnikach wirowych.

Urządzenie jest również przeznaczone dla sportowców, którzy bazują na pomiarach wiatru, anemometr BA15 pomaga również kontrolować moc domowych urządzeń takich jak klimatyzacja czy wentylatory chłodzące sprzęt komputerowy.

Dzięki automatycznemu wyłącznikowi urządzenia po 15 minutach bezczynności, mamy do czynienia z dużą oszczędnością baterii. Praktyczne klawisze funkcyjne pozwalają na obsługę urządzenia jedną ręką.