Pomiary poziomu dźwięku

Miernik poziomu dźwięku BS 15

BS15 jest wytrzymałym oraz dokładnym miernikiem poziomu dźwięku do stosowania zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Miernik posiada funkcjonalności spotykane tylko w drogich urządzeniach tego typu. W Trotec dostępny po korzystnej cenie!

BS15 – miernik poziomu dźwięku w najbliższym otoczeniu, w miejscu pracy oraz podczas wypoczynku.

Hałas jest jednym z najbardziej znaczących współczesnych czynników powodujących stres. Dlatego nie dziwi fakt, że utrata słuchu, spowodowana nadmiernym hałasem, jest najczęstszą chorobą zawodową w Unii Europejskiej. Również podczas wypoczynku oraz przebywania w domu to właśnie hałas jest czynnikiem stresogennym numer 1.

To właśnie do zastosowań w tych sferach BS15 z serii MultiMeasure Basic firmy Trotec jest optymalnym urządzeniem pomiarowym:

BS15 jest wytrzymałym oraz dokładnym miernikiem poziomu dźwięku do stosowania zarówno w budynku jak i na zewnątrz, który dodatkowo posiada funkcjonalności spotykane tylko w drogich urządzeniach tego typu.

Poziom dźwięku pochodzący z różnych źródeł może być dokładnie zmierzony w zakresie od 40 do 130 dB (A). Oprócz tego urządzenie wyświetla wartość minimalną i maksymalną.

Dołączona do miernika nasadka przeciwwiatrowa umożliwia pomiar dźwięku nawet na zewnątrz budynku, stanowi ochronę przed wiatrem i nie wypacza wyników pomiaru.

Wbudowany czujnik powoduje automatyczne podświetlenie wyświetlacza, w przypadku niedostatecznych warunków świetlnych. Dzięki temu wartości pomiarowe mogą być szybko i bezbłędnie odczytane na dużym wyświetlaczu LCD niemal w każdych warunkach.