Ozonowanie

Ozonowanie mieszkania, domu czy pomieszczeń użyteczności publicznej to bardzo skuteczny sposób na uzyskanie sterylnego środowiska, wolnego od nieprzyjemnych zapachów. Ponieważ ozon w dużym stężeniu jest substancją biobójczą, zadanie to należy powierzać wykwalifikowanym specjalistom. 

PROCEDURA OZONOWANIA

 • Przygotowanie pomieszczenia
 • Rozstawienie oraz włączenie generatorów ozonu
 • Monitorowanie procesu (pomiar stężenia, kontrola szczelności pomieszczenia)
 • Zakończenie procesu (wietrzenie, pomiar stężenia)

 

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA

 •  Usunąć przyczynę problemu !
 •  Wynieść wszystkie rośliny oraz zwierzęta (akwarium może zostać)
 •   Uszczelnić pomieszczenie (kratki wentylacyjne, drzwi, itp.)
 •   Wynieść dzieła sztuki.
 •  Wartościowe rzeczy można owinąć folią stretch (np. telewizor)


CZYNNOŚCI KOŃCOWE

 • Po zakończeniu pracy generatorów ozonu, poczekać 30 minut aby wykorzystać naprodukowany ozon.
 • Wietrzymy pomieszczenie ok. 15 - 20 minut aż do uzyskania bezpiecznego stężenia (0,1ppm)
 • Jeśli z pomieszczenia nikt nie będzie korzystał możemy nie wietrzyć pomieszczenia i pozwolić aby ozon sam uległ rozpadowi.

WPŁYW OZONU NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA

 • Ozon jest utleniaczem i przyspiesza starzenie przedmiotów.
 • Do wyrządzenia szkód potrzebne jest bardzo wysokie stężenie oraz długi czas ekspozycji
 • Przy typowym ozonowaniu, ozon nie ma wpływu na wyposażenie pomieszczenia.

 

ODGRZYBIANIE POMIESZCZEŃ

 • Usunąć przyczynę powstania problemu.
 • Ozon działa powierzchniowo i nie usunie grzyba ze ścian.
 • Zarażone miejsca trzeba nasączyć płynem grzybobójczym.
 •  Następnie przeprowadzić ozonowanie, aby zlikwidować zarodniki z powietrza oraz usunąć zapach.

OZONOWANIE SAMOCHODÓW

 • Ozonowanie w celu pozbycia się przykrego zapachu.
 • Dezynfekcja układu klimatyzacji.

 

PRZYGOTOWANIE POJAZDU

 • Usunąć przyczynę problemu (np. wyprać tapicerkę)
 • Opróżnić popielniczki
 • Wyciągnąć gumowe chodniki
 • Usunąć wszystkie inne zbędne przedmioty

 

 

Dla Państwa bezpieczeństwa posiadamy również miernik ozonu.

 

Miernik ozonu OZ-ONE oferuje szerokie możliwości zastosowania:

 • Pomiary miejsc pracy w przemyśle i biznesie
 • Analizy środowiska
 • Sprawdzanie otoczenia produkcji
 • Kontrole wartości granicznych po zastosowaniu generatorów ozonu do neutralizacji zapachów lub do dezynfekcji, np. w hotelarstwie, oczyszczaniu wody pitnej oraz w renowacjach po pożarze lub zalaniu